Mål T-40/19: Tribunalens dom av den 19 december 2019 – Amigüitos pets & life mot EUIPO– Société des produits Nestlé (THE ONLY ONE by alphaspirit wild and perfect) (EU-varumärke – Invändningsförfarande – Ansökan om registrering som EU-varumärke av figurmärket THE ONLY ONE by alphaspirit wild and perfect – Det äldre EU-ordmärket ONE – Relativa registreringshinder – Risk för förväxling föreligger inte – Artikel 8.1 b i förordning (EU) 2017/1001 – Artikel 8.5 i förordning 2017/1001)