Asia C-542/16: Unionin tuomioistuimen tuomio (neljäs jaosto) 31.5.2018 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Högsta domstolen – Ruotsi) – Länsförsäkringar Sak Försäkringsaktiebolag v. Ingvar Mattssonin kuolinpesä, sekä Jan-Herik Strobel ym. v. Länsförsäkringar Sak Försäkringsaktiebolag (Ennakkoratkaisupyyntö — Direktiivi 2002/92/EY — Soveltamisala — Vakuutusedustuksen käsite — Direktiivi 2004/39/EY — Soveltamisala — Sijoitusneuvonnan käsite — Vakuutusedustuksen yhteydessä annettava neuvonta, jonka tarkoituksena on pääoman sijoittaminen pääomavakuutukseen — Vakuutusedustajan toiminnan luokittelu silloin, kun edustajan tarkoituksena ei ole todellisen vakuutussopimuksen aikaansaaminen)