Věc C-542/16: Rozsudek Soudního dvora (čtvrtého senátu) ze dne 31. května 2018 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Högsta domstolen – Švédsko) – Länsförsäkringar Sak Försäkringsaktiebolag v. Dödsboet efter Ingvar Mattsson a Jan-Erik Strobel a další v. Länsförsäkringar Sak Försäkringsaktiebolag „Řízení o předběžné otázce — Směrnice 2002/92/ES — Působnost — Pojem ‚zprostředkování pojištění‘ — Směrnice 2004/39/ES — Působnost — Pojem ‚investiční poradenství‘ — Poradenství poskytnuté v rámci zprostředkování pojištění a týkající se investování kapitálu v rámci kapitálového životního pojištění — Kvalifikace činnosti zprostředkovatele pojištění, pokud jeho úmyslem nebylo uzavření skutečné pojistné smlouvy“