Rådets rekommendation av den 12 juli 2016 om Bulgariens nationella reformprogram 2016, med avgivande av rådets yttrande om Bulgariens konvergensprogram 2016