Kommissionens förordning (EEG) nr 643/93 av den 19 mars 1993 om ändring av förordning (EEG) nr 2677/85 om genomförandebestämmelser för systemet för konsumtionsstöd för olivolja