2012/266/UE: Decyzja nr 1/2012 Komitetu Ambasadorów AKP-UE z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie zakończenia kadencji dyrektora Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości (CRP)