2012/266/EU: AKT–EU-suurlähettiläskomitean päätös N:o 1/2012, annettu 26 päivänä huhtikuuta 2012 , yritystoiminnan kehittämiskeskuksen johtajan palvelussuhteen päättämisestä