Kommissionens beslut av den 15/03/2018 om att förklara en företagskoncentration förenlig med den gemensamma marknaden (ärende nr COMP/M.8810 - ARDIAN / DRT) på grundval av rådets förordning (EG) nr 139/2004. (Endast den franska texten är giltig)