Euroopan parlamentin päätös Mogens N. J. Camren parlamentaarisen koskemattomuuden pidättämistä koskevasta pyynnöstä (2002/2249(IMM))