Grozītās specifikācijas publikācija, ko pēc maznozīmīga grozījuma apstiprināšanas veic saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1151/2012 53. panta 2. punkta otro daļu2019/C 424/10