Besluit (EU) 2020/2022 van de Raad van 4 december 2020 betreffende het namens de Europese Unie in het Gemengd Comité van de EER in te nemen standpunt over een wijziging van bijlage IV (Energie) bij de EER-overeenkomst (Voor de EER relevante tekst)