Id-Deċiżjoni tal-Kunsill (UE) 2020/2022 tal-4 ta’ Diċembru 2020 dwar il-pożizzjoni li għandha tiġi adottata f’isem l-Unjoni Ewropea fil-Kumitat Konġunt taż-ŻEE dwar l-emendar tal-Anness IV (L-Enerġija) għall-Ftehim ŻEE (Test b’rilevanza għaż-ŻEE)