Rådets afgørelse (EU) 2020/2022 af 4. december 2020 om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Det Blandede EØS-Udvalg vedrørende en ændring af bilag IV (Energi) til EØS-aftalen (EØS-relevant tekst)