Begäran från kommittén för klagomål i samband med offentlig upphandling av den 18 december 2019 om ett rådgivande yttrande från Eftadomstolen i mål Hraðbraut ehf. mot mennta- og menningarmálaráðuneytið, Verzlunarskóli Íslands ses., Tækniskólinn ehf., och Menntaskóli Borgarfjarðar ehf. (Mål E-13/19) 2020/C 110/10