Beslut om att inte göra invändningar mot en anmäld koncentration (Ärende M.8012 – HAL Investments/Coolblue) (Text av betydelse för EES)