Skriftlig fråga E-5647/10 Marian Harkin (ALDE) till kommissionen. Utdelade bidrag