Mål T-316/16: Överklagande ingett den 21 juni 2016 – Moravia Consulting mot EUIPO – Citizen Systems Europe (SDC-554S)