Pasiūlymas Europos parlamento ir Tarybos reglamentas įsteigiantis Europos Sąjungos solidarumo fondą {SEK(2005) 447}