Cauza T-459/18: Hotărârea Tribunalului din 28 februarie 2019 — Lotte/EUIPO — Générale Biscuit-Glico France (PEPERO original) („Marcă a Uniunii Europene — Procedură de declarare a nulității — Marca figurativă a Uniunii europene PEPERO original — Marcă națională tridimensională anterioară — Forma unui biscuit alungit acoperit parțial cu ciocolată — Declarație de nulitate — Articolul 8 alineatul (5) din Regulamentul (UE) 2017/1001 — Utilizare serioasă a mărcii anterioare — Marcă anterioară constituită din forma produsului — Utilizare ca marcă — Lipsa alterării caracterului distinctiv”)