kohtuasi T-571/16: Üldkohtu 8. mai 2019. aasta otsus — PT versus EIP (Avalik teenistus — EIP töötajad — Hindamine — Karjääriarengu aruanne — 2014. aasta hindamine — Kohtueelne menetlus — Vastuvõetavus — Õigus olla ära kuulatud — Süütuse presumptsiooni põhimõte — Vastutus — Mittevaraline kahju)