Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 964/2012 af 18. oktober 2012 om ændring af forordning (EF) nr. 1484/95, for så vidt angår repræsentative priser for fjerkrækød og æg samt ægalbumin