Mål T-517/20: Överklagande ingett den 17 augusti 2020 – VF International mot EUIPO – National Geographic Society (NATIONAL GEOGRAPHIC)