Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2016/1378 (2016. gada 12. augusts), ar kuru nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai