2013/794/UE: Decizia de punere în aplicare a Comisiei din 19 decembrie 2013 privind recunoașterea Georgiei în temeiul Directivei 2008/106/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește sistemele de formare și certificare a navigatorilor [notificată cu numărul C(2013) 9224] Text cu relevanță pentru SEE