Kommissionens beslut av den 16/06/2016 om att förklara en företagskoncentration förenlig med den gemensamma marknaden (ärende nr COMP/M.8045 - BOSKALIS / VOLKER WESSELS OFFSHORE BUSINESS) på grundval av rådets förordning (EG) nr 139/2004. (Endast den engelska texten är giltig)