Cauza T-394/18: Ordonanța Tribunalului din 16 decembrie 2019 – Kipper/Comisia („Prestator de servicii independent al Comisiei (free-lance) – Cerere prin care urmărește să beneficieze de prestațiile sociale acordate funcționarilor de categoria B – Necompetență”)