Skriftlig fråga E-3985/10 Georgios Papastamkos (PPE) till kommissionen. Minderåriga utan medföljande vuxen