Beslut om att inte göra invändningar mot en anmäld koncentration (Ärende M.10037 — Mitsui/Veolia/JV) (Text av betydelse för EES) 2021/C 27/02