Kirjalik küsimus E-1408/10, mille on esitanud Cătălin Sorin Ivan (S&D) komisjonile. Digitaalse pädevuse roll noorte koolituses