Europaparlamentets resolution om budgeten för 2003 med anledning av medlingsförfarandet före rådets första behandling (2002/2027(BUD))