Věc T-674/17: Rozsudek Tribunálu ze dne 20. září 2019 – Le Port de Bruxelles a Région de Bruxelles-Capitale v. Komise („Státní podpory – Režim osvobození od daně z příjmů společností, který zavedla Belgie ve prospěch svých přístavů – Rozhodnutí prohlašující režim státních podpor za neslučitelný s vnitřním trhem – Pojem „hospodářská činnost“ – Služby obecného hospodářského zájmu – Jiné než hospodářské činnosti – Oddělitelnost – Selektivita – Článek 93 SFEU a čl. 106 odst. 2 SFEU“)