Kohtuasi F-134/06: Avaliku Teenistuse Kohtu 8. aprilli 2008 . aasta otsus — Bordini versus komisjon (Avalik teenistus — Ametnikud — Pensionid — Paranduskoefitsient — Elukohaliikmesriik — Elukoha mõiste — Peamise elukoha mõiste — Tõendavad dokumendid)