Henstilling fra Kommissionen til Rådet om godkendelse af en aftale mellem Det Europæiske Atomenergifællesskab (Euratom) og Republikken Kasakhstans regering om samarbejde om brug af kerneenergi til fredelige formål