Eurosystemets konsoliderade balansräkning per den 31 december 2016