Sprawa T-53/20: Postanowienie Sądu z dnia 18 września 2020 r. – Entreprise commune IMI 2 / CHS