Skriftlig fråga E-2389/10 från Bill Newton Dunn (ALDE) till kommissionen. Hälsopåståenden om livsmedel