Besluit (EU) 2019/1763 van de Raad van 4 oktober 2019 tot vaststelling van het standpunt dat namens de Europese Unie moet worden ingenomen in het comité van technische deskundigen van de Intergouvernementele organisatie voor het internationale spoorwegvervoer (OTIF) met betrekking tot wijzigingen van de specificatie betreffende de nationale voertuigregisters (NVR) en de eenvormige technische voorschriften — telematicatoepassingen voor goederenvervoer (UTP TAF)