Rådets afgørelse (EU) 2019/1763 af 4. oktober 2019 om den holdning, der skal indtages på den Europæiske Unions vegne i Den Tekniske Ekspertkomité under Den Mellemstatslige Organisation for Internationale Jernbanebefordringer (OTIF) til visse ændringer af specifikationerne for det nationale køretøjsregister (NVR) og de fælles tekniske forskrifter — trafiktelematik for godstrafikken (UTP TAF)