Skriftlig fråga P-5049/09 från Andres Perello Rodriguez (S-D) till kommissionen. Tidsplan för översyn av direktiv 1999/94/EG