Beslut om att inte göra invändningar mot en anmäld koncentration (Ärende M.7722 – 3i Group/AMP Capital Investors/Esvagt) (Text av betydelse för EES)