Skriftlig fråga E-5673/09 från Brian Simpson (S&D) till kommissionen. Diskriminering av äldre medborgare