Věc C-544/16: Rozsudek Soudního dvora (pátého senátu) ze dne 5. července 2018 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce First-tier Tribunal (Tax Chamber) – Spojené království) – Marcandi Limited, působící pod obchodním jménem Madbid, v. Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs „Řízení o předběžné otázce – Společný systém daně z přidané hodnoty (DPH) – Směrnice 2006/112/ES – Článek 2 odst. 1 písm. c) – Vydání ‚kreditů‘, které mohou být použity k podávání příhozů v on-line aukcích – Poskytnutí služby za úplatu – Předběžné plnění – Článek 73 – Základ daně“