REKOMMENDATION om utkastet till rådets beslut om ingående av avtalet om civil luftfartssäkerhet mellan Europeiska unionen och Japan (09292/2020 - C9-0205/2020 - 2019/0275(NLE)) Utskottet för transport och turism Föredragande: Cláudia Monteiro de Aguiar