C-290/20. sz. ügy: A Satversmes tiesa (Lettország) által 2020. június 30-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – AS Latvijas Gāze kontra Latvijas Republikas Saeima, Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija