Sag C-290/20: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Satversmes tiesa (Letland) den 30. juni 2020 — AS Latvijas Gāze mod Latvijas Republikas Saeima og Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija