Skriftlig fråga E-2655/04 från Mario Mauro (PPE-DE) till kommissionen. Statligt stöd - sociala bostäder