Lieta T-688/18: Vispārējās tiesas 2020. gada 5. marta spriedums – Exploitatiemaatschappij De Berghaaf/EUIPO – Brigade Electronics Group (“CORNEREYE”) (Eiropas Savienības preču zīme – Iebildumu process – Eiropas Savienības vārdiskas preču zīmes “CORNEREYE” reģistrācijas pieteikums – Agrāka Eiropas Savienības vārdiska preču zīme “BACKEYE” – Relatīvs atteikuma pamats – Sajaukšanas iespēja – Agrākas preču zīmes paaugstināta atšķirtspēja, kas iegūta izmantošanas rezultātā – Pierādījumi – Regulas (ES) 2017/1001 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts – Faktu pārbaude pēc savas iniciatīvas – Regulas 2017/1001 95. panta 1. punkts)