Întrebare scrisă E-5674/10 Niki Tzavela (EFD) şi Nikolaos Salavrakos (EFD) adresată Comisiei. Profesori detaşaţi în organisme sindicale