Mål T-495/18: Överklagande ingett den 17 augusti 2018 – Dermatest mot EUIPO (DERMATEST)