Sag C-715/20: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Sąd Rejonowy dla Krakowa — Nowej Huty w Krakowie (Polen) den 18. december 2020 — KL mod X sp. z o.o.